Econocom faciliteert circulaire bouwprojecten dankzij nieuwe financierings- en business modellen

Econocom faciliteert circulaire bouwprojecten dankzij nieuwe financierings- en business modellen

Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties geeft Econocom op 22 februari de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee tonen we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie!

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen.

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM deze Green Deal Circulair Bouwen.

Econocom wil als “financiële integrator” en “facilitator” binnen de circulaire economie circulaire bouwprojecten verhoogde slaagkansen bieden dankzij nieuwe business modellen. Econocom ondersteunt bedrijven en overheden met name bij het in- en doorvoeren van nieuwe financieringsmodellen, product-dienstcombinaties, as-a-service modellen (flooring as-a-service, lighting as-a-service, meeting room as-a-service, smart building as-a-service, etc).

Econocom engageert zich in dit innovatief lerend netwerk om praktijkervaringen te delen met andere bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties. Tot 2023 zetten we samen experimenten op, testen zo de circulaire principes in de praktijk en leggen knelpunten bloot. Een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen. Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep –Proeftuin Circulair Bouwen- werken op de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.

Vanuit de positieve ervaringen met de Green Deal Circulair Aankopen zet Econocom als praktijkgerichte doener in op innovatie, co-creatie, nieuwe partnerships vanuit een duurzaam engagement.

Lees het persbericht