Efficiëntie en flexibiliteit van de medewerkers staan voorop bij de digitale transformatie van MSC

The Mediterranean Shipping Company is een internationale particuliere onderneming, al 40 jaar wereldwijd toonaangevend in het containertransport. Het telt meer dan 70.000 medewerkers verdeeld over 480 vestigingen in 155 landen! In Antwerpen opereert MSC Belgium als onafhankelijk nationaal transporteur en biedt zo een wereldwijde service aan met specifieke lokale expertise.

De diversiteit van het serviceaanbod heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit, die algemeen erkend is. MSC Belgium genoot altijd al de reputatie onmiddellijk op elke vraag om ondersteuning in te spelen. De productiviteit van de werknemers en de efficiëntie van de informatie-uitwisseling zijn in die context van het grootste belang. Digitale transformaties zijn cruciaal om die troeven te bestendigen.

MSC Belgium heeft dan ook besloten om zo’n 700 medewerkers in twee sites nieuwe werkstations aan te bieden, uitgerust met nieuwe devices. Door de gebruikers nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding te stellen, zullen ook hun prestaties verder verbeteren. Het bedrijf kiest ook voor een flexibeler management, afgestemd op ieders specialiteiten, om de samenwerking efficiënter te maken. Een mobiele medewerker heeft bijvoorbeeld een andere uitrusting nodig dan een administratief beheerder.

De oplossing lijkt voor de hand te liggen, maar MSC Belgium weigert om zijn IT-middelen vrij te maken voor dit project. Zij moeten toegespitst blijven op de belangrijkste bedrijfsactiviteiten en de ondersteuning van de verschillende afdelingen. In een kapitaalintensieve sector als het containertransport vormt de injectie van liquide middelen in een nieuwe IT-uitrusting bovendien een obstakel.

Met zijn unieke marktpositie profileert Econocom zich als een uitgelezen partner om deze drieledige uitdaging aan te gaan. De aanbestedings-, service- en financieringsactiviteiten vullen elkaar zo goed aan dat de uitvoering van dit transformatieproject een makkelijke klus wordt.  

Naast 700 devices op maat en IT- en gebruikersondersteuning stelt Econocom een flexibele huuroplossing voor die zorgt voor evenwicht tussen een transparante controle van de ICT-kosten enerzijds en de mogelijkheid om de kosten te verhogen of te verlagen afhankelijk van de ICT/businessbehoeften anderzijds.

De oplossing in het kort:

- Levering van een gestandaardiseerd werkstation voor elke gebruiker

- Aanbieden van nieuwe devices, uitgerust met Windows 10

- Begeleiding van de gebruikers tijdens de migratie en ondersteuning van deze laatsten en IT24/7/365

- Een operationele lease (OPEX) die een budgettering op middellange termijn mogelijk maakt

- (Her)verdeling van de ICT-gerelateerde kosten tussen de bedrijfseenheden door verlaging van de eenheidskosten en aanbieden van interne facturering op basis van online rapporten

“In de ogen van de financiële afdeling is Econocom veel meer dan een ICT-leverancier. De aangeboden oplossing is een revolutionaire kredietlijn! Dankzij dit contract kunnen wij onze ICT-investeringen voortzetten en onze gebruikers een ideale service aanbieden.” – Patrick van Dessel, Chief Financial Officer MSC

MSC Belgium beschikt nu over één aanspreekpunt voor het beheer en de financiering van zijn nieuwe IT-park. De continuïteit van de kwaliteit van de dienstverlening blijft daarbij gegarandeerd!

Net zoals MSC Belgium, hebben deze bedrijven vertrouwen in ons