Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid verhoogt veiligheid, beschikbaarheid en performantie van hun Web services

WIV

 Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) is een federale wetenschappelijke instelling onder voogdij van de Federale Minister van Volksgezondheid en onder toezicht van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het WIV bouwt wetenschappelijke expertise op, die gebaseerd is op onderzoek en stelt die ten dienste van de bevolking en het beleid via informatie, expertadvies en wetenschappelijke dienstverlening.

 

Eén van de belangrijkste taken van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) is het verspreiden van correcte informatie. Zowel aan overheidsdiensten, verenigingen als aan particulieren. Een website die veilig en constant beschikbaar is, is daarbij absoluut noodzakelijk. De vorige oplossing ondersteunde de nieuwste veiligheidsprotocollen niet langer en dus moest het WIV op zoek naar een nieuwe oplossing, die ook minstens vijf virtual load balancers tegelijk kon bedienen om “downtime” helemaal te vermijden.

 

Het WIV ging op zoek naar een op maat gesneden oplossing voor hun probleem en kwam terecht bij Econocom. Hun projectmanager ging verder dan het louter implementeren van Citrix SDX NetScaler, maar bewees het Platinum partnership waard te zijn. Van design over architectuur tot implementatie had Econocom de touwtjes in handen en stuurde bij, samen met de klant. Econocom coachte ook het WIV-team zodat ze snel zelf met de nieuwe technologie aan de slag konden.

 

Lees het vervolg