Hoe kan HR talent aantrekken met een FIP ?

Talent aantrekken en aan die organisatie binden, dat zijn twee uitdagingen die vandaag heel hoog op de agenda staan bij nagenoeg alle organisaties. De war on talent woedt hevig, en belangrijk om weten daarbij is dat bijna de helft van al dat talent op onze arbeidsmarkt geboren is tussen 1980 en 2000.

En zij zijn veel gevoeliger dan de vorige generaties als het gaat over technologie waarmee ze werken. En ze verwachten ook veel meer autonomie en keuzevrijheid daarbij.

Lesley Arens - founder Podcast ZigZagHR : Dat is alvast één van de trends die mijn gasten van vandaag, Ciska Schrooten en Niels Schoofs van Econocom, zien. Een trend die nog meer is toegenomen nu we meer remote samenwerken. Ook digitalisering staat hoog op de agenda in de bedrijven, en dat gaat sneller dan ooit. Maar die digitale transformatie, dat zal pas lukken als medewerkers er ook effectief mee aan de slag willen gaan.

In een reeks van drie podcasts kruip ik in het hoofd van Ciska Schrooten, Niels Schoofs, Kris Casier en Philippe Hostens van de IT-dienst van Groep Econocom met zetel in Zaventem. Econocom helpt bedrijven en organisaties met hun digitale transitie. En in deze eerste aflevering zoom ik samen met Ciska en Niels in op employee choice (of een CYOD-programma) in een digitale werkplek. Waarom je daar vandaag als organisatie het best op inzet, en vooral wat de link is met het cafetariaplan.

Ik had daarnet in de inleiding al een eerste trend:

je medewerkers zijn echt wel heel gevoelig als het gaat over technologieën waarmee ze werken. En ze verwachten nog steeds meer autonomie en keuzevrijheid.

welke trends zien jullie nog nu het hybride werken écht een realiteit is geworden?

Niels Schoofs, Presales Econocom Belux : Ik denk … als we verder ingaan op die keuzevrijheid en het hybride werken, ik denk dat het dan verder gaat dan die technologie op zich, ook vandaag, en dat het gewoon puur is, als je kijkt naar wat die twee jaar lockdown en die twee jaar hybride werken hebben teweeggebracht, is het dat mensen veel meer vrijheid willen, in alles wat ze willen gaan doen en op het werk willen gaan doen en verwachten.

Ze willen werken waar ze willen, wanneer ze willen, hoe ze willen, met technologie uiteraard die ze willen.

En ze willen veel meer vrijheid in dat totale verloningspakket (want we gaan het dadelijk hebben over het cafetariaplan als onderdeel van het totale pakket uiteindelijk). Ze willen daar gewoon mix & matching kunnen gaan doen.

userisation

Lesley Arens - founder Podcast ZigZagHR : Bij Econocom geloven jullie heel sterk in het concept userisation als het gaat over digitalisering: “Geef je eindgebruiker het laatste woord en ze staan onmiddellijk aan jouw kant om van die digitalisatie een echt succes te maken”, zeggen jullie. Kun je wat meer toelichten wat je daar precies mee bedoelt?

Niels Schoofs, Presales Econocom : Userisation is eigenlijk een term die we gaan gebruiken in de zin van ‘we gaan meer en meer rond de werknemer gaan focussen’. En eigenlijk, als we een vergelijking maken, willen we eigenlijk een beleving gaan organiseren – samen met de werkgevers, met de organisaties – die gaat lijken op een ervaring waarbij werknemers centraal zijn en waar we die ten volle gaan helpen. Dus we willen inderdaad dat die werknemers meer inspraak gaan krijgen, dat die werknemers meer … meegaan in die beslissingen bijvoorbeeld. En dát is wat we allemaal gaan samenvatten in die ene term, die userisation.

Alles is gericht op die werknemer, die wil zijn eigen technologie gaan kiezen en met zijn eigen technologie gaan werken. Dus dat draait allemaal rond die user.

Een concept dat misschien wel bekend is in de bedrijfswereld, is bijvoorbeeld userisation of IT waarmee we een trend hebben gezien dat klassieke, grote ruwe IT veel meer persoonlijker is geworden, met smartphones bijvoorbeeld, waarmee je een heel persoonlijk toestel kan creëren. En die smartphone wordt vandaag ten volle ingezet, ook in het bedrijfsleven. En wij willen dan dat concept veel breder gaan trekken, dat die volledige userisation daar eigenlijk gaat ‘rond zitten’.

wat is CYOD (Choose Your Own Device) en wat is de link met het cafetariaplan ?

Lesley Arens : De manier om userisation dan in de praktijk te brengen en die eindgebruiker, die medewerker het laatste woord te geven, is een employee choice programma waarbij de medewerkers zélf een technologie kiezen en de oplossingen uit een catalogus die eigenlijk door IT gevalideerd wordt.

Choose Your Own Device (CYOD) voldoet aan twee van de belangrijkste strategische organisatiedoelstellingen van deze tijd: digitalisering enerzijds en het talent kunnen aantrekken en vasthouden anderzijds.


Ciska Schrooten, Business Development Products and Solutions bij Econocom Belux : Wat heel belangrijk is, is wel het idee dat werknemers wel een keuze hebben. Dat is toch heel, heel belangrijk om te kaderen. We gaan daar keuzes geven. Maar we zeggen: Oké, binnen die keuzes heb je een Mac device, een Windows PC. Wil jij het ene of het andere, dan kan dat, maar dat is beperkt. En er is een soort webshop waar zij beperkt uit kunnen gaan kiezen.

Je vraagt dan ook die link naar die cafetariaplannen. Wat we vandaag zien: er is een budget voor IT, en sommige werknemers zeggen oké, maar ik wil bepaalde dingen kunnen, of ik wil naar een duurder toestel gaan, omwille van mijn gebruiksgemak, hè, dat is een keuze. Ik neem het voorbeeld van: Ik ben werknemer, ik zit op boekhouding en ik heb eigenlijk genoeg aan een laptop van vijfhonderd euro, maar ik wil kiezen voor een device dat duizend euro kost, en dat kan, want het cafetariaplan kan ingezet worden om die budgetten te gaan gebruiken. En bij de smartphone zien we dat effectief veel meer, maar dat kan je ook gaan toepassen op andere devices.

welke rol moet HR spelen in dat verhaal?

Ciska Schrooten Er is een ongelooflijk tekort op de arbeidsmarkt aan de juiste profielen om bedrijven te gaan verder helpen. Dus HR staat in feite voor een enorme uitdaging om zichzelf of het bedrijf waarvoor ze zijn ingeschakeld, waarvoor zij werken, te gaan positioneren: 'Wij zijn echt een hele goede werkgever'.

Wij bieden verschillende oplossingen aan, verschillende mogelijkheden, keuzemogelijkheden ook, om het voor de werknemer zo comfortabel mogelijk te maken om hun job te komen doen. Dus daar heeft HR volgens ons wel een rol te spelen, bij die concepten, bijvoorbeeld het cafetariaplan, het flexibele inkomensplan, wat daar een groter deel van uitmaakt, en ook aangevuld waarschijnlijk, of eventueel, met die employee choice.

wordt HR ontzorgd zodat ze dat ‘gedoe’ niet meer hebben ?

Lesley ArensHet gaat om verschillende keuzes, hè. Dat is wel veel ‘gedoe’. En is dat dan wat jullie doen naar bedrijven toe? Daar een stukje gaan ‘ontzorgen’ zodat ze dat gedoe niet meer hebben?

Ciska SchrootenIk denk dat we daar heel, heel ver in kunnen gaan, in dat ‘ontzorgen’. Het gaat van het definiëren van welke toestellen, over het opzetten van webshops, tot IT-medewerkers sturen om ook misschien het beheer te doen van de toestellen.

Eigenlijk moet HR kunnen bezig zijn met die corebusiness en daar volledig van ontlast, ontzorgd worden. En daar komen jullie dan in de HR, als ik het goed begrepen heb.

vanwaar komt de weerstand van het management tegen Apple devices?

Lesley Arens : 72 % van de werknemers kiest voor een Mac; 75 % kiest voor een iPhone. Medewerkers geven daarbij vooral User Experience als doorslaggevende factor. En toch is er op managementniveau echt wel heel veel weerstand tegen; vanwaar komt die weerstand?

Niels Schoofs : Ik denk dat heel veel weerstand komt van - als we puur naar het concept employee choice kijken – dat bij die Employee Choice die keuze er effectief wel is: maar … dat we een gecontroleerde keuze gaan geven! We gaan samen met onze klanten een catalogus samenstellen waaruit ze verschillende producten kunnen kiezen. Dus daar is er die keuze, ja, maar … die keuze is beperkt.

En de reden om die te beperken is natuurlijk omdat het achterliggend allemaal beheersbaar moet blijven.

Als je ineens naast een klassiek Windows-systeem ook een ander ecosysteem gaat aanbieden, voor de eindgebruiker, moet het wel dezelfde ervaring blijven.

Een ander element dat we vaak horen, is het financiële plaatje. Afhankelijk van het merk of het type toestellen die je aankoopt, kan het zijn dat, qua aankoop, het prijskaartje van het toestel inderdaad duurder gaat zijn.

En daar willen we heel veel organisaties aanmoedigen om te kijken naar het totale kostenplaatje over de levensduur van het toestel.

Iets wat de perceptie heeft heel duur te zijn in aankoop, kan op het einde van de rit, qua Total Cost of Ownership, eigenlijk heel laag liggen.

 

hoe start je dan met een Employee Choice (CYOD) programma?

Niels Schoofs : Belangrijk als daarmee gestart wordt met die programma’s, is dat er een duidelijke visie is in de organisatie. Hoe willen wij omgaan met digitalisatie? Hoe willen wij omgaan met het keuzeprogramma dat wij hier gaan opzetten: wat is onze doelstelling eigenlijk?

En dan gaan wij rond die doelstellingen werken, om daar bijkomende planning rond te doen. En kijken wat we allemaal nodig hebben: uiteraard, dat toestel moet besteld kunnen worden. We gaan kijken wat de modaliteiten zijn. Willen wij een bestelplatform hebben? Willen wij dat er een goedkeuringsproces achter zit? Allemaal zaken waarover verder nagedacht wordt.

En zodra dus visie, doelstellingen en de praktische kant uitgekaderd zijn, samen met de organisaties, gaan we dat in een tijdlijn zetten.

En op einde van de rit gaan we natuurlijk zorgen dat de KPI's die we bepaald hebben in de voorbereidingen, van “we willen dat de werknemers productiever zijn”, dan willen we die natuurlijk gaan meten: “Is dat nu effectief zo?”

One digital company