Sale & Lease back

Een Sale and Lease Back is een eenvoudige manier om met terugwerkende kracht onmiddellijk cash te genereren uit eigen middelen.

wat is een sale and lease back ?

Een Sale and lease back is een financieringsoplossing waarbij een onderneming haar goederen en activa saldo boekwaarde verkoopt aan een leasemaatschappij, zoals econocom, die ze onmiddellijk aan de onderneming terugbezorgt onder de vorm van een huur. In een Sale & Lease back-transactie wordt de verhuurder van het actief de lessor en de huurder de lessee.

Een Sale and Lease Back is een eenvoudige manier om met terugwerkende kracht onmiddellijk cash te genereren uit eigen middelen.

u moet cash snel genereren ?

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met vertragingen in de levering waardoor installaties en verkopen niet afgerond kunnen worden. Het uitblijven van verkoopinkomsten in combinatie met betalingsachterstanden van klanten, zet een enorme druk op de cashflow situatie.

voor wie is dit type van financiering bestemd ?

Fabrikanten of bedrijven met dure vaste activa, zoals onroerend goed, terreinen en/of grotere en duurdere apparatuur maken vaak gebruik van dit type financiering. Sale & Lease back komt bijvoorbeeld veel voor in de bouw-, de industrie- en de vervoerssector, alsook in de vastgoed- en de luchtvaartsector.

Bouw

Industrie

Logistiek

Landbouw

Vastgoed

Vervoer

wat zijn de voordelen van een Sale and Lease back ?

liquiditeiten genereren

U creëert extra liquiditeit om tijdelijke reserves te kunnen opbouwen en om moeilijke momenten te overwinnen.

netto boekwaarde

U hebt geen boekwaardeverlies op ‘verouderde’ technologie.

groei

U maakt vastliggend kapitaal beschikbaar voor nieuwe projecten om uw onderneming te helpen haar activiteiten te ontwikkelen.

 

afschrijving

U betaalt voor gebruik in plaats van eigendom; u hebt geen afschrijvingskosten meer.

verbetering balansstructuur

Het vrijmaken van kredietlijnen bij uw bank kan helpen om de balans van uw bedrijf te verbeteren door het bedrag van de schuld op uw balans te verminderen.

vereenvoudiging

vereenvoudigt het beheer van een vloot van assets.

belastingvoordeel

Profiteer van een belastingvoordeel via een Sale & Leaseback die u recht geeft op belastingaftrek.

volatiliteit

Beperkt de volatiliteitsrisico's die verbonden zijn aan het bezit van activa.

administratief beheer

U vereenvoudigt de administratieve follow-up en het beheer van leveranciersfacturen

waarom een Sale & Lease back overwegen in plaats van een kredietlijn bij uw bank ?

Wanneer een onderneming fondsenwerving nodig heeft, neemt zij gewoonlijk een lening (schuld) of doet zij aan aandelenfinanciering (aandelenemissie). Het probleem met de bank is dat een lening moet terugbetaald worden en dus als schuld op de balans van de onderneming komt te staan.

Door te kiezen voor een Sale & Lease back verbetert u daarentegen de gezondheid van de balans van uw onderneming. Dit komt omdat de passiefzijde van de balans zal afnemen (door het vermijden van bijkomende schulden) en de vlottende activa zullen toenemen (in de vorm van cash en het leasing contract).

Hoewel aandelenkapitaal niet behoeft te worden terugbetaald, hebben aandeelhouders recht op de winst van de onderneming naar gelang van hun aandelenbezit.

hoe een Sale and Lease back praktisch aanpakken ? 

inventaris & categorieën

Maak alvast een inventaris van de assets die je wil verkopen en groepeer uw assets in verschillende categorieën: verouderde, grote aantallen, assets in gebruik bij uw klanten.

netto boekwaarde

Check daarna de netto boekwaarde van deze assets. Neem eventueel ook assets aan 0€ boekwaarde mee in jouw overzicht – het is namelijk makkelijker om een volledige portfolio over te dragen dan slechts een gedeeltelijke.

resterende levensduur 

Bepaal de resterende economische levensduur en anticipeer op de implementatie van de volgende generatie assets.

facturatie

  • Verzamel alle leveranciersfacturen gelinkt aan de assets die worden overgedragen en dit als bewijsstukken om aan te tonen dat alles netjes betaald is, om te bewijzen dat de assets niet in pand gegeven zijn
  • Stuur een factuur aan Econocom Lease met de netto boekwaarde

Sale & Lease back concreet voorbeeld

Een bedrijf overweegt een nieuwe investering te doen in zijn IT-infrastructuur. Dit project is zeer duur en de onderneming beschikt niet over alle nodige cash op het juiste moment. De onderneming besluit daarom een deel van deze investering te financieren door bestaande machines aan een leasemaatschappij te verkopen.

Nadat de inventaris van de machines is gecontroleerd, koopt Econocom de machines van de klant tegen hun netto boekwaarde en "plaatst" ze (u houdt uw machines in uw bedrijf) onmiddellijk in een leasingcontract.

De voorwaarden van het leasingcontract zullen afhangen van de resterende levensduur van de machines. De onderneming profiteert derhalve van een onmiddellijke toename van de kasstroom die nodig is om haar belangrijke IT-project te financieren.

Mobile Locker financiert zijn innovaties via sale & leaseback

« We proberen natuurlijk een gezonde verhouding te hebben in onze kredietbehoefte door af te wisselen tussen enerzijds bankfinanciering, eigen middelen en anderzijds leasing waardoor de investering dan off balance blijft. »
Jef Van Hyfte - CEO Mobile Locker

Selecta financiert groei kernactiviteiten via Econocom

"Dankzij de samenwerking met Econocom behouden we dus onze volledige cashflow om de automaten bij onze klanten uit te breiden, te vernieuwen of up-to-date te houden."
Tim Goossens, algemeen manager bij Selecta Benelux

welke assets komen in aanmerking voor een Sale and Lease back ?  

One digital company