van CAPEX naar OPEX

(van eigendom naar gebruik)


Rust uw organisatie uit met de modernste technologie,
zonder deze investeringen op de balans te activeren
dankzij onze operationele lease formule.

zijn uw budgetten voor innovatie en groei (te) beperkt of door onverwachte opportuniteiten zelfs ontoereikend?

Wordt u tijdens uw budgetrondes geconfronteerd met (te) beperkte middelen in functie van de geplande investeringsprojecten? Moet u wel eens innovatietrajecten weigeren omdat ze niet gebudgetteerd zijn? Is het voor u belangrijk om niet als ‘showstopper’ maar veeleer als ‘enabler of facilitator’ binnen uw organisatie te kunnen opereren?

Door projecten op een andere manier te budgetteren – denk daarbij aan opex ipv capex - kunt u toch tegemoetkomen aan de investeringen die vanuit de Business, vanuit IT of HR nodig zijn.

leasen biedt -
in tegenstelling tot kopen -
aanzienlijke voordelen

behoud van een stabielbudget

extra flexibiliteit om apparatuur te vernieuwen

diversificatie van de kredietlijnen

vermindering van de administratieve lasten

wat hebben 
OPEX financieringsoplossingen 
te bieden?

meer budget nodig?

Leaseoplossingen zijn gemaakt om aan uw eisen en wensen te voldoen, met gestructureerde periodieke betalingen die volledig in lijn zijn met uw budget.

De kosten worden over de tijd verspreid, wat resulteert in een stabiel budget. Hierdoor kunt u uw cashreserves toewijzen aan andere noodzakelijke projecten.

Met leasing is het mogelijk om de nieuwste technologie tegen een lagere kostprijs in te zetten en kunt u daarmee uw concurrentievoordeel doen.
Leasing geeft u toegang tot de technologie die u nodig heeft,  niet tot de technologie die u zich kunt veroorloven.

extra flexibiliteit nodig?

Hoe zorgt u ervoor dat iedereen in uw organisatie gebruik kan maken van de juiste technologie als u geconfronteerd wordt met uitdagingen over het besteedbaar budget, de leverancierskeuze of zelfs de apparatuur zelf? Leasen biedt u, in tegenstelling tot het kopen van apparatuur, de flexibiliteit om aan deze drie uitdagingen tegemoet te komen.

  • Extra flexibiliteit nodig in uw budget?
  • Extra flexibiliteit nodig in de keuze van apparatuur?
  • Extra flexibiliteit nodig bij het beheren van uw technologie?

op zoek naar aanvullende of alternatieve kredietlijnen?

Wat doet u als de bank u geen krediet verstrekt? Het verliezen of niet op tijd vinden van een kredietlijn, kan de bedrijfsactiviteiten grondig verstoren. Dat wilt u niet laten gebeuren.

Econocom geeft u als onafhankelijke leasepartner toegang tot een uitgebreid netwerk aan financiële partners en analyseert de mogelijkheden graag met u.

Wordt u geconfronteerd met een toenemende schuld dankzij overnames of investeringen? Nemen de omzetresultaten af? Of is de vaste kostenstructuur een last geworden? Dan kunt u met de uitdaging geconfronteerd worden om het bankconvenant te respecteren.

Een onafhankelijke leasing partner als Econocom ondersteunt u bij het zoeken naar mogelijkheden. Leasen is een oplossing die u kunt overwegen om bepaalde ratio’s te verbeteren en cash te activeren.

uw administratieve lasten verminderen?

Stop met het verspillen van tijd en energie aan het beheer van uw interne IT-apparatuur. Maximaliseer wat je kunt doen met uw effectieve werktijd.

Verminder  de administratieve lasten. Een goede leasepartner heeft de deskundigheid om :

  • Advies en begeleiding te bieden bij het aankoopproces
  • Facturen namens u af te handelen 
  • U toegang te geven tot een uitgebreid asset management systeem
  • De inzameling en verwijdering van gebruikte assets aan het einde van de levensduur te verzorgen
facturatie, hoe gaan we te werk

leasing vandaag: De weg naar
duurzame groei voor Europa

Geef uw ICT en technologische activa een traceerbaar tweede leven, verminder zo uw CO2 voetafdruk en krijg hiervoor een financiële incentive. Uw gebruikte ICT materiaal is geld waard.

Ontdek onze Second Life IT oplossingen.

Blog: Sale & Lease Back – optimalisatie van de cash positie

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met uitgestelde leveringen waarbij de installaties en verkopen niet kunnen afgerond worden. Dit gebrek aan inkomsten uit verkoop, samen met uitgestelde betalingen door klanten, legt een druk op de huidige cash flow situatie. Daarbij kunnen uitgaven, die traditioneel op het einde van het jaar dienen te gebeuren, niet uitgesteld worden. Om deze situatie te overbruggen kan u overwegen om vastliggend kapitaal te mobiliseren?

Lees de blog

Blog: We hoeven niet zozeer eigenaar meer te zijn en dat verandert het aankoopbeleid

De technische specificaties maken plaats voor een functionele omschrijving in aankoopbestekken. In het verlengde daarvan is het niet langer heel belangrijk dat we eigenaar zijn van het product, de machine of de technologie die we aankopen. We willen oplossing voor onze uitdaging, eigendom of niet is van ondergeschikt belang.

Lees de blog

Blog: De 5 grootste misverstanden over leasing

Leasen is duur of leasen is duurder dan kopen – beide uitspraken behoren tot het gangbare rijtje misverstanden over leasen. De gehuurde apparatuur wordt immers vaak niet volledig tot nul afgeschreven. Er wordt met een restwaarde gerekend, hetgeen leasen goedkoper maakt dan kopen. Vaak wordt bij de vergelijking tussen kopen en huren ook helemaal geen rekening gehouden met de kosten van bezit.

Lees de blog

getuigenis Mobile Locker : Groeifinanciering voor kapitaalintensieve, innovatieve diensten

Econocom toonde meer appetijt dan de banken. Ze durfden meer springen. Het was ook geen zwart-wit verhaal. Ze ondersteunden ons bij het uitwerken van 2 oplossingen: enerzijds een off-balance huuroplossing en anderzijds een combinatie van renting met de ondersteuning van een derde partij onder de vorm van kredietvezekering. Deze groeifinanciering laat ons toe om onze lockers in een as-a-service model aan te bieden, en zo de huurstromen af te lossen met de inkomstenstromen uit onze diensten.»

- Jef Van Hyfte, Director bij Mobile Locker 

ontdek de getuigenis

EUTRACO financiert zijn groei dankzij Econocom

EUTRACO zet sterk in op groei en innovatie. Hoe EUTRACO zijn succesverhaal heeft uitgebouwd, welke kernactiviteit voor IT is weggelegd, welke rol Econocom speelt in de bedrijfsexpansie, ontdek je in dit inzichtelijke interview met hun CEO, Serge Gregoir.

bekijk het video interview
One digital company