Financiering van de circulaire economie en zijn nieuwe business modellen

Nieuwe circulaire business modellen

Binnen de circulaire economie worden financieringsmodellen, nieuwe business modellen zoals as-a-service nog steeds onderbenut. Financiering lijkt vaak een knelpunt. Doe daarom een beroep op onze expertise.

We evolueren van een eigendomseconomie naar een gebruikseconomie. Dat is één van de principes waarop de circulaire economie is gestoeld. Er zijn in ons land de voorbije jaren honderden circulaire projecten ontwikkeld.

Deze projecten bevinden zich echter vaak nog in een experimentele (demonstratie) fase en kennen nog geen schaaleffect, mede door een gebrek aan aangepaste, innovatieve financiering. Daarnaast missen vele bedrijven en overheden de kennis rond innovatieve financierings- en as-a-service modellen.

seminarie : financiering van circulaire business modellen in B2B: van theorie praktijk

Download gratis ons rapport: 
Financiering van de circulaire economie

Uitdagingen en aanbevelingen

  • 115 pagina’s met nieuwe inzichten over de financiering van de circulaire economie
  • De knelpunten en opportuniteiten voor financiële dienstverleners, bedrijven en overheden
  • Succesvolle praktijkvoorbeelden van circulaire financiering

onze oplossingen rond circulaire economie

sinds 2017 is econocom een geëngageerde partner op het vlak van circulaire economie

Wij geloven heel sterk in het hefboomeffect van onze financieringsoplossingen als strategisch instrument, als groeiversneller, als driver van de circulaire economie, dit zowel voor bedrijven als voor overheden. Doe een beroep op onze expertise.

Het is onze missie om het circulair beleid te ondersteunen, innovatie te versnellen, dankzij co-creatie samen zowel scale-ups en gevestigde bedrijven verhoogde slaagkansen te bieden, met name bij het in- en doorvoeren van nieuwe verdien- en business modellen, product-dienstcombinaties, as-a-service modellen.

Blog: Lease en as-a-service als financieringshefbomen voor de circulaire economie

Om de doelstellingen van Visie 2050 te laten slagen, werkt de Vlaamse Regering aan zeven transitieprioriteiten die de noodzakelijke veranderingen sneller moeten mogelijk maken. De circulaire economie is één van deze zeven prioriteiten, zo blijkt uit de Startverklaring van Vlaanderen Circulair.

Lees de blog

Blog: 21% toename van e-waste in 5 jaar tijd (Global E-waste Monitor)

De Global E-waste Monitor belicht het prangende probleem van e-waste management in de huidige digitaal verbonden wereld, omdat de manier waarop we elektronische apparaten produceren, consumeren en afvoeren onhoudbaar is geworden. Het monitoren van e-waste stromen zal bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Lees de blog

Blog: Hoe maximaal de economische waarde van aankopen verlengen

De circulaire economie wint aan belang, organisaties kijken niet langer alleen naar people en profit maar ook meer en meer naar onze planet. Het principe van device-as-a-service en product-dienstcombinaties is in de circulaire economie een van de belangrijkste en meest innovatieve businessmodellen. De klassieke lineaire purchaser vervelt stilaan tot circulaire aankoper.

Lees de blog

onze circulaire economie-experts helpen u met uw project

« Circulair ondernemen vereist andere vormen van financiële samenwerking: een bilaterale financiering tussen bank en klant volstaat niet langer. Toch maken circulaire ondernemers nog al te vaak de denkfout zelf eigenaar te moeten blijven als ze hun product as-a-service willen aanbieden. Door een product-dienstcombinatie te ‘co-creëren’ met een financieringspartner of integrator, verleggen ze de eigendom van activa, komt er geen voorfinanciering aan te pas en hun inkomsten en uitgaven zijn gealigneerd. De integrator beheert de relaties en afspraken tussen de verschillende leveranciers, financiële dienstverleners en klanten »

Christian Levie - lid van de raad van bestuur van de Belgische Leasevereniging (BLV).

One digital company