21% TOENAME VAN AEEA IN 5 JAAR TIJD VOLGENS HET DIGEMETRE

nieuws
published on 11-04-2023

De manier waarop we onze EEE produceren, consumeren en afvoeren is onhoudbaar geworden. De derde editie van The UN Global E-Waste Monitor 2020 biedt hierover uitgebreide inzichten, die alarmerend zijn.

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) zoals mobiele telefoons en computers hebben het leven voor miljarden mensen over de hele wereld verbeterd. De toename van smart devices is opzienbarend. Het IMEC digimeter rapport 2020 toont aan dat alle Vlamingen minstens 1 smart device in huis hebben; dat 75% 3 of meer smart devices in huis heeft; dat de smartphone daarbij de sterkste stijger is; dat 47% van de Vlamingen aangeeft zijn smartphone niet te kunnen missen. 

"De Global E-waste Monitor belicht het prangende probleem van e-waste management in de huidige digitaal verbonden wereld, omdat de manier waarop we elektronische apparaten produceren, consumeren en afvoeren onhoudbaar is geworden. Het monitoren van e-waste stromen zal bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.” - Doreen Bogdan-Martin, Director, Telecommunication Development Bureau, International Telecommunication Union (ITU)

Belangrijkste vaststellingen en ambities

Het rapport laat een toename van 21 procent zien in de wereldwijde gegenereerde e-waste sinds 2014. Deze stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan hogere EEE-verbruikspercentages (een groei van 3 procent per jaar), kortere levenscyclus en beperkte reparatiemogelijkheden.

Het rapport voorspelt ook dat wereldwijd e-afval - afgedankte producten met een batterij of stekker - in 2030 74 Mt zal bereiken, bijna een verdubbeling van e-waste in slechts 16 jaar.

Europa staat wereldwijd op de eerste plaats op het gebied van de productie van e-waste met 16,2 kg per hoofd van de bevolking. Oceanië werd tweede (16,1 kg), gevolgd door Amerika (13,3 kg). Azië en Afrika waren veel lager: respectievelijk 5,6 en 2,5 kg

Op basis van de Connect 2030-agenda hebben de ITU-lidstaten een wereldwijde ITU-doelstelling voor e-afval vastgesteld voor 2023 om het wereldwijde recyclingpercentage voor e-afval te verhogen tot 30% ten opzichte van 17% vandaag.

Het aanpakken van e-waste draagt bij aan de aanpak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

“ De hoeveelheid elektronisch afval stijgt de afgelopen vijf jaar drie keer zo snel als de wereldbevolking en 13 procent sneller dan het mondiale BBP. Deze sterke stijging zorgt voor een aanzienlijke druk op het milieu en de gezondheid en toont aan dat de vierde industriële revolutie dringend moet worden gecombineerd met een circulaire economie " - Antonis Mavropoulos, President, International Solid Waste Association (ISWA)

Belangrijkste uitdagingen die de UN Global E-waste Monitor 2020 aan het licht brengt:

  • Formele inzamelings- en recyclingactiviteiten houden geen gelijke tred met de wereldwijde groei van e-waste.
  • E-waste kan een negatieve invloed hebben op de menselijke gezondheid en op het milieu als ze niet op een milieuvriendelijke manier wordt beheerd.
  • E-waste biedt de mogelijkheid om een circulaire economie te creëren door middel van afgedankte apparatuur en hoogwaardige materialen.
  • E-waste kan leiden tot het onnodig verlies van schaarse en waardevolle natuurlijke materialen, door het niet recyclen van andere minder giftige, maar hoogwaardige zeldzame materialen, zoals goud, platina en kobalt, waardoor de beperkte beschikbare natuurlijke hulpbronnen onder druk komen te staan.

Het rapport stimuleert de voortdurende inspanningen om de uitdagingen van e-waste aan te pakken. Het moedigt alle activiteiten aan in de richting van een duurzame samenleving en een circulaire economie.

Het rapport signaleert volgende belangrijke opportuniteiten:

  1. Een systeem waarin alle afgedankte producten worden verzameld en vervolgens de materialen of onderdelen opnieuw worden geïntegreerd in nieuwe producten: de behoefte aan nieuwe grondstoffen, afvalverwijdering en energie te verminderen;
  2. Nieuwe economische groei, "groene" banen en zakelijke kansen creëren;
  3. En de uitstoot van kooldioxide aanzienlijk verminderen in vergelijking met de winning van grondstoffen door mijnbouw of industriële winning.
  4. Welke rol kunt u hierin spelen?

Als speler in de digitale transformatie wil Econocom bedrijven en organisaties graag ondersteunen bij de verantwoordelijke en ethische verwijdering van ICT assets. Wij willen bedrijven en organisaties stimuleren om ICT-apparatuur een tweede leven te geven en treden hierbij op als facilitator. Wil u graag helpen om de e-waste berg in te tomen? Meer weten over de oplossingen?

Ontdek onze second life IT services

One digital company