de ethische en verantwoorde bedrijfsvoering
van de Groep

Integriteit, naleving van wetten en beroepsethiek
zijn belangrijke aandachtspunten binnen Econocom.

de ethische commissie
staat garant voor naleving
van de anti-corruptiewetgeving.

ethiek en compliance programma 

Binnen de hele Groep is één specifieke governance structuur
opgezet en werden trainingen in corruptiebestrijding gevolgd. 

zakelijke gedragsregels

De zakelijke gedragsregels vormen een referentiedocument op het gebied van compliance en integriteit.
Het bevat de regels en best practises die iedereen dient terespecteren. 

klokkenluidersplatform

Een veilig meldpunt voor elke schending van de Zakelijke Gedragsregels.
Elke overtreding van de Gedragscode kan op een veilige manier worden gerapporteerd. 
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe meldingen worden verwerkt en staan de rechten en verantwoordelijkheden van elke medewerker beschreven.

One digital company