Nieuwe circulaire business modellen - the future is now !

evenementen
on
Econocom BeLux HQ - Zaventem

Onze economie evolueert meer en meer van een eigendomseconomie naar een gebruikseconomie. Toegang en gebruik worden belangrijker dan bezit. Dit is onder andere het gevolg van de digitale transformatie, de snelle technologische en industriële evoluties doorgevoerd door hardware producenten, de circulaire economie met een andere kijk op duurzaamheid.

Nieuwe verdienmodellen spelen een belangrijke rol bij de overstap naar een circulaire economie. Denken we daarbij aan product-dienstcombinaties en deelplatformen; het leveren van diensten in plaats van producten (as-a-service business modellen); het tijdelijk gebruiken van devices (pay-as-you-use modellen). Maar iemand moet natuurlijk wel eigenaar zijn.

De circulaire economie biedt talrijke innovatiekansen. Vanuit Econocom dragen we graag ons maatschappelijk steentje bij. We treden op als “Facilitator” voor een versnelde introductie van de circulaire economie, van bovenvermelde business of verdienmodellen. The future is now!

Vanuit deze rol organiseren we op 19 maart een gratis seminarie & networking event.

One digital company