financiering van uw investeringen in strategische assets

financier uw kapitaalintensieve business, uw technologische en industriële investeringsprojecten

 

Maak gebruik van onze ‘business financing’ oplossingen om een antwoord te bieden op uw uitdagingen op het vlak van cash flow, financieringsproblematiek om uw concurrentiepositie veilig te stellen.

Wij werken samen met u een gepersonaliseerde financieringsoplossing uit voor uw innovatieve tangible business assets, voor uw strategische activa. Wij houden daarbij rekening met uw boekhoudkundige en fiscale uitdagingen en voorwaarden.

Daarnaast gaat het bij structured finance dmv lease geregeld om innovatieve materiële bedrijfsactiva – assets die fleet management, technologisch en economisch asset lifecycle management, of een goede kennis van de tweedehandse markten vereisen, het type beheer waar banken nu eenmaal minder in thuis zijn.

een financieringsoplossing voor elke behoefte

Vereist u aanzienlijke investeringen in strategische activa voor uw huidige groeistrategie ?

Snelle toegang tot de technologie die u nodig hebt: Financiering van uw strategische, digitale en productiemiddelen die essentieel zijn voor uw kernactiviteiten.

Toegang tot alternatieve financieringsbronnen :

 • Alternatieve financiering voor uw bestaande leningen
 • Toegang tot nieuwe financieringsmiddelen om uw liquiditeitsbehoeften
 • Specifiek financiering voor technologische activa

Wordt u geconfronteerd met problemen met uw bestaande bankpartners?

Het afsluiten van een lening bij uw bankier is niet altijd een eenvoudige zaak. Verscheidene criteria kunnen een invloed hebben op de rentevoet en verhinderen dat u een aantrekkelijke lening krijgt :

 • Risico;
 • De duur van de lening;
 • (fysieke) garanties
 • De toestand van de markt;
 • Financiële ratio's van de onderneming;
 • Beleidstarieven;
 • het risico dat de onderneming in gebreke blijft;
 • de looptijd van de onderneming (een start-up die een grote eerste invoer vereist, zal meer moeilijkheden ondervinden dan een BEL20-onderneming)

De rente vergoedt dus het door de bank genomen risico. Eén bank zal nooit alle investeringsvragen kunnen of willen coveren (haar “risk exposure” zou daarmee immers te groot zijn.).

Aangezien de wet de banken een maximumtarief oplegt, is « alternatieve » financiering nu populair, omdat daarvoor geen maximumtarief geldt. Voor risicovollere projecten (in de ogen van de bank) kunnen alternatieve financieringsbronnen het overwegen waard zijn.

Bij uw bankier een krediet aanvragen betekent ook dat u een schuld op uw balans heeft staan die moet worden terugbetaald.

Zoekt u een financieringspartner om uw internationale ontwikkeling te ondersteunen ?

Elk bedrijf dat wil groeien, kijkt gewoonlijk naar de internationale markt. Dit gaat gepaard met enorme investeringen die moeten worden gefinancierd. Bij Econocom bieden wij financieringsoplossingen op maat die zijn aangepast aan uw specifieke bedrijfsbehoeften.

Wij begrijpen en beheersen ook de zakelijke, boekhoudkundige en financiële uitdagingen van dergelijke investeringen, aangezien Econocom een internationale groep is die genoteerd staat op de CAC40 in Frankrijk met meer dan 40 jaar ervaring in dergelijke investeringen.

Activafinanciering nodig voor het bedienen van uw klanten ?

Laten we de retailsector als voorbeeld nemen, waar innovatie tegenwoordig voornamelijk gericht is op de verbetering van de “customer experience”, of de optimalisatie van hun “resources” (energiemanagement bij voorbeeld). Deze innovaties vergen investeringen in digital signage, mobility solutions, smart lighting, energy monitoring systemen, etc. Gezien de operationele uitdagingen en de constante evoluties bepleiten we eerder het gebruik dan wel het bezit van de activa. Onze "as a service"-formules bieden in dit opzicht oplossingen.

ontdek onze as a service oplossingen

Niet zeker over de levensduur van uw assets ?

a

wat zijn onze financieringsmogelijkheden ?

Wij hebben de mogelijkheid om uw strategische activa te financieren via onze strategische partners (banken) en via onze eigen fondsen. Wij beschikken inderdaad over een leasingfonds met een jaarlijkse investeringscapaciteit van meer dan 100 M€.

Wij bieden 2 verschillende financieringsoplossingen :  

Sale & Lease back

Heeft u extra cash nodig? Een Sale and Lease Back is een eenvoudige manier om met terugwerkende kracht onmiddellijk cash te genereren uit eigen middelen.

Leasing

Leasing is een oplossing om uw CAPEX-investeringen te financieren en tegelijk de uitstroom van kasmiddelen te beperken.

Buy now, pay later

Koop nu en betaal later is een op rente gebaseerde optie waarmee u de betaling van uw aankopen tot 12 maanden kunt uitstellen. De termijn van uitstel van betaling gaat in op de datum van de bestelling.

As a service partnerships

Uw producten als dienst aanbieden : De overstap van een sales model naar een as-a-service model heeft niet alleen financiële, maar ook boekhoudkundige, juridische, logistieke implicaties.

lees meer

to bank or not bank

Het hoeft geen “of – of” verhaal te zijn. Door specifieke asset-based financiering op te stellen kunnen bedrijven hun financieringsbronnen segmenteren. Zo kunnen bedrijven of organisaties bij banken lenen voor werkkapitaal, BTW, goodwill, overnames, enz., terwijl ze lease-oplossingen kunnen inzetten voor vaste activa.

In het geval van bankleningen dienen vaak covenants gerespecteerd - hetgeen voor leasecontracten zelden het geval is. Stel bijvoorbeeld dat de financiële situatie van het bedrijf in negatieve zin evolueert. Dan bestaat het risico dat de bank vroegtijdig de aflossing van de lening eist. Dit geeft vaak aanleiding tot het stopzetten van andere investeringen, het snel verkopen van activa aan ongunstige voorwaarden, enz.

Een leasemaatschappij zal in veel mindere mate de kernbeslissingen van een bedrijf beïnvloeden.

de voordelen van onze financieringsoplossingen

gelijkmatige spreiding van investeringsuitgaven over de tijd

invullen van cash behoeften voor innovatie

balans- of P&L optimalisatie

spreiding van uw kredietrisico’s

betere afstemming van inkomsten- en uitgavenstromen

vereenvoudigde facturering

een financieringsoplossing op maat voor al uw dure machines & activa

Industrie

Logistiek

Bouw

Healthcare

Vervoer

Technologie

structured finance

Structured finance is een financieringsoplossing die bedrijven helpt om specifieke activa en/of projecten te financieren.

Structured finance door middel van een lening wordt vooral toegepast voor het lange termijn financieren van grote projecten, acquisities, of immateriële (intangible) assets.

Structured finance kan een combinatie zijn van verschillende geldverstrekkers en risiconemers, zoals equity, achtergestelde of mezzanine kredieten, normale leningen, rentevoetdekking en risicoverzekering. Aan elke bron of risiconemer is een bepaald risico verbonden, hetgeen gevolgen heeft voor het type tegenpartij en voor de prijsstelling.

5 meest gestelde vragen over structured finance

Wij zetten de antwoorden op de 5 meest gestelde vragen over dit onderwerp voor u op een rijtje :

1. Wat verstaan we onder structured finance ?

2. Welk type bedrijven kiezen voor structured finance ?

3. Hoe belangrijk is structured finance in de Belgische markt ?

4. Welke voordelen biedt structured finance ?

5. Wanneer kan je als bedrijf of organisatie best opteren voor structured finance aangeboden door een bank of door een onafhankelijke leasmaatschapij

lees de blog

Selecta financiert groei kernactiviteiten via econocom

Omdat veel medewerkers inmiddels deels thuiswerken is er een toenemende vraag naar flexibele en geautomatiseerde cateringdiensten. Selecta, Europees marktleider in B2B huurkoffieautomaten, heeft geïnnoveerd met onbemande mini-supermarkten en slimme koelkasten, gericht op de ideale klantenbeleving. Onder meer dankzij de flexibele financieringsoplossingen van Econocom Benelux.

bekijk de video getuigenis
One digital company