VVSG, OVSG, GSD-V, voortrekkers in circulaire kantoorrenovatie

klanten getuigenissen
published on 15-10-2019

Begin 2019 verhuisden VVSG, OVSG en GSD-V naar Huis Madou, het nieuwe ‘hart van steden en gemeenten’ in Brussel. Dit gebouw functioneert als open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om deskundige informatie te verkrijgen, of ervaringen te delen. Het is ook een circulair renovatieproject

“We kenden lighting as-a-service reeds als ‘best practice’ en hebben dit ook toegepast in Huis Madou. We wilden niet vervallen in het klassieke patroon van eigendom. Flooring as-a-service was tot dan toe voor ons nog onbekend. In beide gevallen ligt het eigenaarschap niet langer bij ons als gebruiker”, verklaart Mieck Vos, Algemeen Directeur VVSG. 

Wanneer in een openbare aanbesteding gevraagd wordt naar as-a-service, speelt volgende uitdaging: de leverancier beschikt zelf noch over de financiële expertise, noch over de financiële capaciteit om alle aanvragen voor te financieren. Econocom treedt op als financieringspartner, die in co-creatie, de expertise biedt rond huuroplossingen, die de vereiste kredietlijnen zoekt, en die upfront de vereiste financiële middelen ter beschikking stelt aan de leverancier.

One digital company