CLOUD TRANSFORMATIE: HOE GAAT U ELKE UITDAGING AAN?

nieuws
published on 06-05-2022

Digitalisatie effent het pad voor innovatie. Maar wanneer organisaties nieuwe opportuniteiten willen omzetten in concrete acties, botsen velen in de eerste plaats op hun eigen complexe infrastructuur. Omslachtig beheer met repetitieve taken staat een agile benadering in de weg. Dé manier om innovatie terug op één te zetten en tegelijkertijd die TCO naar beneden te krijgen? Cloud. Tenminste, als u de bijhorende uitdagingen niet uit de weg gaat.

Want hoewel cloud inderdaad als accelerator kan fungeren voor innovatie, toch duiken er vaak onverwachte issues op die uiteindelijk veel geld en tijd kosten. Daarom is het belangrijk om de migratie stap voor stap en op uw eigen tempo aan te pakken. Alleen zo kunt u de uitdagingen die op uw pad komen één voor één aanpakken.

Om u alvast op weg te helpen, zetten we de grootste 4 uitdagingen op een rij. Zo weet u wat u kunt verwachten wanneer u een cloudmigratie overweegt.

Samenvatting

Vertrouwen krijgen van de volledige organisatie

Cloud is een strategische investering die van invloed zal zijn op de volledige organisatie. Veel werknemers zijn echter nog steeds achterdochtig wanneer het gaat over de migratie naar de cloud. Wanneer het engagement of de betrokkenheid in sommige afdelingen ontbreekt, zal cloud nooit het beoogde effect opleveren. Wie critici en tegenstanders negeert, creëert onvermijdelijk silo’s binnen een organisatie. Wilt u een cloud ‘fail’ vermijden? Zorg er dan voor dat iedereen dezelfde visie uitdraagt.

Het totaalplaatje in rekening nemen

Bij de afweging om al dan niet naar de cloud te gaan, is het voor velen een uitdaging om verder te kijken dan CAPEX vs OPEX. Toch kan cloud ook op andere vlakken een meerwaarde bieden.

Het gaat daarbij veeleer om een totaalplaatje waarbij ook minder tastbare voordelen een belangrijke rol spelen. Denk maar aan IT-optimalisatie, versnelde time-to-market, verhoogde productiviteit. Beschouw uw IT-tansformatie dus als een complete business case.

Inzicht krijgen in uw huidige omgeving

Uw huidige data en de bestaande onderlinge dependencies bepalen het succes van uw cloud journey. Het is daarom cruciaal om een grondig inzicht te hebben in de structuur van uw huidige omgeving. Onvoldoende kennis leidt vroeg of laat tot een stroeve migratie. Zo is het zeker niet voor al uw applicaties wenselijk of zelfs haalbaar om ze meteen naar een publieke of private cloudomgeving te migreren. Daarom blijven sommige applicaties on-premise om redenen zoals support, prestaties of compliancy.

De eerste stap zetten

De meeste organisaties hebben geen enkel idee waar ze moeten starten aan een cloud journey en wat de kortste weg is naar een efficiënte migratie. Een ervaren cloudexpert kan u daarbij op weg helpen. Zo maakt zowel uw IT-afdeling als uw volledige organisatie terug tijd vrij voor zaken die er écht toe doen.

Laat u dus in geen geval overweldigen door de snelheid van digitalisering. Een cloud journey is enkel succesvol wanneer u het stapsgewijs en op uw eigen tempo aanpakt. Zonder uitdagingen uit de weg te gaan.

One digital company