Covid-19: 120 laptops om jongeren te verbinden die daar het meest nood aan hebben

persberichten
published on 18-05-2020

Vandaag, op maandag 18 mei, schonk de ENGIE Stichting in samenwerking met Econocom Lease 120 laptops aan Pierre-Yves Jeholet, Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel. De pc’s zijn bestemd voor 12 scholen met een kansarm publiek die gebruik maken van online onderwijsplatformen. In de huidige context van Covid-19 en de geleidelijke versoepeling van de lockdown moeten de laptops hen helpen bij het bestrijden van de digitale kloof. Deze schenking is onderdeel van een reeks solidariteitsacties van de ENGIE Stichting.

Covid-19 heeft een ongeziene sanitaire crisis gecreëerd. Tijdens deze lange lockdownperiode, die bijzonder moeilijk is voor alle jongeren die zijn afgesneden van school en van hun vrienden, is het essentieel om digitaal verbonden te blijven. ENGIE onderneemt actie via zijn Stichting om te vermijden dat de digitale kloof tussen zij die toegang hebben tot een pc en zij die dat niet hebben nog groter wordt.
Econocom Lease, leasingbedrijf voor IT-materiaal, filiaal van Econocom en speler in de digitale transformatie, neemt deel aan deze actie door oude laptops van ENGIE te herconfigureren en uit te rusten met Windows 10-software. Deze laptops, die tegen kostprijs aan ENGIE doorverkocht worden, leveren vergelijkbare prestaties als nieuwe pc’s en kunnen onmiddellijk gebruikt worden door de leerlingen en studenten die ze ontvangen.

De ENGIE Stichting schenkt in samenwerking met Econocom Lease gratis 120 laptops aan de Federatie Wallonië-Brussel, die ze zal overhandigen aan 12 scholen met een kansarm publiek. Via deze schenking, die uiteraard gebeurt met respect voor de noodzakelijke hygiëneregels, zullen 120 kansarme of geïsoleerde leerlingen voortaan het contact met hun scholen kunnen herstellen of versterken.

Deze schenking maakt deel uit van een lot van 200 laptops, waarvan een eerste deel is uitgedeeld aan scholen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Tijdens deze crisis heeft ENGIE als geëngageerde en verantwoordelijke onderneming zijn schenkingen en initiatieven via de Stichting en zijn medewerkers verveelvoudigd, o.a. met de aankoop van beademingstoestellen, giften van beschermingsmateriaal, levering van hygiëneproducten aan gevangenissen en ondersteuning van het ‘Origami for Life’-project van Charles Kaisin.

Chantal De Vrieze, Managing Director Econocom Benelux: “Het lijkt nu evident dat leerlingen hun lessen vanop afstand volgen, deeltijds of voltijds, tot het einde van het schooljaar. Niet alle gezinnen beschikken echter over een pc. Econocom beschouwt het als een vanzelfsprekend deel van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om, in overleg met zijn partners, het afstandsonderwijs voor de meest kansarme leerlingen te faciliteren. Wij willen onze logistieke en technologische expertise ten goede gebruiken en hen in staat stellen om ook deel te nemen aan de pre-teaching.”


Philippe Van Troeye - CEO van ENGIE: “De coronacrisis heeft de teams van ENGIE in een nieuwe werksituatie gedwongen. Thuiswerk heeft nu een belangrijke plaats ingenomen in onze werkvormen en heeft het mogelijk gemaakt om de continuïteit van een groot deel van onze activiteiten te verzekeren en om het contact tussen collega’s te behouden, wat in mijn ogen essentieel is. Dat maakt ons des te gevoeliger voor de situatie van jongeren die, door gebrek aan een pc, niet de mogelijkheid hebben gehad om hun scholing in goede omstandigheden voort te zetten en contact te houden met hun schoolkameraden. Wij zijn trots dat we met deze schenking kunnen bijdragen tot een meer digitale en verbonden wereld voor iedereen.»

 

just switch