5 STAPPEN IN DE JOURNEY NAAR HYBRID CLOUD

nieuws
published on 27-04-2022

On premise, private on-premise cloud, hosted private cloud of public cloud? Voor 80% van de organisaties is de realiteit geen of-verhaal, maar een mengvorm van on-premises en cloud services. Met een hybride infrastructuur verwachten deze organisaties meer flexibiliteit, wendbaarheid en kostenefficiëntie. Ze bevinden zich dan ook ergens onderweg in een ‘hybrid journey’.

Toch zien we opvallend veel organisaties die slechts heel aarzelend kleine stapjes richting de cloud zetten. Of erger zelfs: ze hebben een migratie achter de rug, maar spenderen nog meer tijd en budget dan voorheen aan operationele taken. Ze ondervinden moeite om cloud met on premises te verzoenen, omdat ze beide omgevingen als twee aparte omgevingen beschouwen.

En dat is een rem op hun transformatie. De reden? Ze zijn hun journey halsoverkop gestart, zonder even stil te staan en de juiste vragen te stellen. Daarom: 5 stappen die u niet wilt overslaan, met vragen die velen vergaten te stellen.

Samenvatting

Bepaal de scope van uw hybrid journey

Het is niet voor al uw applicaties wenselijk of zelfs haalbaar om ze meteen naar een publieke of private cloudomgeving te migreren. Veel organisaties lopen in de valkuil door te kiezen voor een klassieke lift & shift migratie: ze laten hun volledige huidige omgeving optillen en neerzetten in de cloud.

Maar zo’n migratie heeft zeker niet altijd het verhoopte resultaat. Organisatie verwachten meteen meer flexibiliteit, efficiëntie, en lagere kosten. Maar in de plaats daarvan zijn ze de controle volledig kwijt, kunnen ze niet meer even snel ingrijpen en spenderen ze nog evenveel of zelfs meer tijd aan operationele taken. On-premises en cloud groeien van elkaar weg in plaats van naar elkaar toe. De remedie: ‘bezint eer ge begint’ en stel de eerste vragen in uw journey:

 • Wat zijn de doelstellingen van de migratie?
 • Welke applicaties kunnen naar de cloud?
 • Hoe zit het met compliancy en uw licenties?

Negeer uw legacy-uitdagingen niet

Wanneer u de stap naar een hybride omgeving zet, is het bovendien de ideale tijd om na te denken over vernieuwing. Neem daarom legacy-uitdagingen mee in uw scope. Het uitfaseren, vernieuwen of migreren van on-premises is een cruciaal onderdeel van een migratie. Anders blijft uw IT-team bezig met operationeel werk en integratiezorgen.

 • Welke systemen zijn aan vernieuwing toe?
 • Welke servers naderen hun end of support?
 • Welke systemen zijn nog te migreren naar de cloud en welke vervangen we beter meteen? 

Maak een roadmap met afgebakende stappen

Nadat u min of meer de scope heeft bepaald, is het tijd om te verfijnen. Een gedetailleerde roadmap kan daarbij een erg handig hulpmiddel zijn. Kies dus niet voor de kortste weg van A naar B, maar werk een goede projectplanning uit en stel daarbij de juiste vragen om alles netjes in kaart te brengen.

 • Wat zijn de verschillende dependencies tussen applicaties en softwarelagen?
 • Wat zijn de specifieke behoeften en uitdagingen van eindgebruikers?
 • Welke security issues spelen er?
 • Hoe maken we de koppeling tussen on-premise en cloud?

Op basis daarvan kunt u uw verschillende applicaties linken aan de juiste platforms. Zo tekent u de grootste krijtlijnen van uw hybrid journey uit en komt u in een latere fase van het project niet onverwacht voor verrassingen te staan. Door het stapsgewijs aan te pakken, kunt u uw budgetten bovendien gespreid inzetten.

Kies een expert in hybrid IT die verder gaat dan de basis. En wees kritisch!

Het doel van de cloud moet zijn om zowel uw IT als uw organisatie meer ruimte te geven voor wat er echt toe doet. En dat betekent dat u in grote mate afhankelijk bent van uw IT-partner. Meer dan ooit is het dan ook belangrijk om u niet te laten overhalen door commerciële praatjes. “All-in support” of “24/7 ondersteuning” betekent niet overal hetzelfde. En die kwaliteit wordt vaak pas duidelijk na de migratie. Vergelijk dus niet alleen prijzen, maar ook de support-levels en stel daarbij de juiste vragen.

 • Gaat de support tot op het operating system, of tot in de applicatielaag?
 • Wat is de response time van uw service provider?
 • Wat zijn de gevolgen wanneer SLA’s niet gehaald worden?

Test en begeleid

Vooraleer u volledig live gaat met uw nieuwe hybride infrastructuur, doet u er goed aan om een pilootproject op te starten. Test uw nieuwe infrastructuur onder realistische omstandigheden, met problemen en uitdagingen die in de realiteit ook kunnen voorkomen. Een migratie heeft bovendien invloed op alle lagen in uw onderneming. Toelichting en sturing zullen noodzakelijk zijn. Denk aan infosessies, opleidingen en best practices.

 • Wat zijn de blinde vlekken?
 • Hoe kunnen we de migratie volledig scherpstellen?
 • Hoe zullen we de overstap begeleiden?

Waar bevindt u zich in uw hybrid journey?

Waar u zich ook bevindt, elke fase gaat gepaard met specifieke uitdagingen. Laat u begeleiden om de juiste vragen te bedenken én de antwoorden uit te tekenen. Econocom staat klaar om uw pad uit te stippelen, het overzicht terug te vinden of net de laatste puntjes op de i te zetten.

One digital company