De 6 meest gestelde vragen over duurzame IT

nieuws
published on 26-10-2022
#durabilite

duurzame IT

Elektrische toestellen hebben een aanzienlijke impact op het energieverbruik en de CO2-uitstoot van organisaties. Hoe kunnen bedrijven en kmo's hun ecologische voetafdruk verkleinen? Econocom heeft deze vraag beantwoord in een interview met Trends

In dit artikel dat we samen met de Belgian Institute for Sustainable IT (ISIT-BE) hebben geschreven, beantwoorden we de 6 meest prangende vragen die bedrijven hebben alvorens een duurzame IT-strategie te implementeren :

hoe groot is het e-waste probleem voor onze maatschappij vandaag ? 

De hoeveelheid elektronisch afval is de afgelopen vijf jaar drie keer sneller gegroeid dan de wereldbevolking. Volgens de E-waste Monitor steeg de afvalberg van 44,4 miljoen ton in 2014 naar 53,6 miljoen ton in 2019 en zal hij tegen 2030 verder aandikken tot 74,7 miljoen ton.

Source : The Global E-waste Monitor 2020

Elektronisch afval vormt een aanzienlijke uitdaging voor bedrijven. Zo’n 80% van de e-waste wordt niet naar behoren gedocumenteerd, waardoor er sanitaire, humanitaire en milieuproblemen kunnen ontstaan. Maar zelfs als je je smartphone correct recycleert, dan blijf je nog steeds met 1/4de van de gebruikte metalen zitten omdat we die niet kunnen recyclen. We zien ook dat de e-waste momenteel nog toeneemt, en daar zijn 3 hoofdredenen voor:

  • toegenomen gebruik van elektronische en elektrische toestellen
  • Kortere levensduur van die toestellen
  • Er zijn steeds minder reparatiemogelijkheden

Op termijn zullen bepaalde grondstoffen ook niet langer beschikbaar meer zijn, waardoor er tekorten gaan komen. En die kunnen op hun beurt leiden tot prijsverhogingen en geopolitieke instabiliteit. Europa heeft afgelopen week wel een stap in de goede richting gezet met de verplichting van de gestandaardiseerde oplader voor smartphones. Zo vermijd je dat consumenten elke keer een nieuwe stekker meegestuurd krijgen terwijl ze er misschien nog 4 in de kast hebben liggen. De focus ligt nu vooral op de B2C-markt, terwijl er op B2B-vlak ook nog veel verbetering mogelijk is.

hoe kan je als bedrijf je impact effectief beperken met een duurzame IT-strategie ?

Volledig circulair ondernemen is momenteel nog niet mogelijk in de IT-sector, maar er zijn wel verschillende initiatieven die je impact als bedrijf kunnen verminderen, en je circulariteit kan verhogen. Alles start bij een verstandig aankoop- en e-waste beleid. Olivier Vergeynst Director of ISIT-BE

De belangrijkste focus voor een duurzame IT, moet op de IT Fleet liggen. Nieuw IT materiaal reduceren waar mogelijk, investeren in een verstandig aankoopbeleid, de levensduurte van je materiaal verlengen door een degelijk onderhoud en herstellingen, en een verstandig beleid rond e-waste. Dat kan zeker door Econocom gedaan worden.

Hoe sustainable IT aanpakken binnen uw bedrijf

Er zijn 4 concrete acties die door bedrijven op vlak van IT ondernomen kunnen worden:

  1. Inzicht krijgen in duurzame IT en wat de effecten zijn / waar ze vandaan komen, door bewustmaking en opleiding
  2. In staat zijn best practices over te nemen en, waar relevant, beleid en gedragscode op te zetten binnen de organisatie
  3. Een cultuur van toegankelijkheid en inclusie creëren, en je ecologische voetafdruk verkleinen van je dagelijkse digitale levensstijl
  4. Waar mogelijk de impact van IT (fleet/gebruik/services) meten

Enkele sleutelfiguren kunnen het goede voorbeeld geven. Net daarom is het zo cruciaal om je duurzame IT-criteria op te nemen in de besluitvorming op alle niveaus. Olivier Vergeynst Director of ISIT-BE

moet je je duurzame IT-strategie doortrekken in je hele organisatie?

In de meeste gevallen zijn alle medewerkers ook meteen IT-gebruikers. Het is dus belangrijk om hen mee te krijgen in je verhaal. Hoe zij hun toestellen gebruiken, heeft rechtstreeks effect op bijvoorbeeld je energieverbruik. Daarnaast zou iedereen zich de vraag moeten stellen of ze wel echt een aparte smartphone nodig hebben voor het werk, of je altijd je camera moet aanzetten in elke call en of je grote bestanden ook niet via een link kan delen.

En als werkgever is het ook aan jou om te kijken of je geen tweedehands toestel kan gebruiken voor een nieuwe medewerker, in de plaats van elke keer een nieuw toestel aan te schaffen. - Christian Levie, Deputy Director Lease at Econocom

met welke valkuilen moet je rekening houden ? 

Het gebrek aan kennis kan een erg grote valkuil zijn. Een bedrijf dat zich slecht informeert over de impact van IT zal wellicht investeren in zaken die slechts een marginale winst opleveren.

Daarnaast zie je ook dat bedrijven vaak nog zoekende zijn in hun beleid, en dat ze weinig tot geen aandacht krijgen van hun board room. Er worden ook weinig metingen gedaan, en het vertrouwen in tweedehands toestellen opbouwen, vraagt vaak tijd. Doordat er vaak nog geen officiële certificatie is voor tweedehands toestellen, moeten bedrijven nu maar vertrouwen dat alles in orde is. Verder zijn er ook nog geen grote volumes van tweedehandsmodellen, waardoor het bij de matching tussen vraag- en aanbod soms nog mis loopt.

welke kosten & investeringen gaan gepaard met een duurzame IT-strategie ? 

Je kan al heel wat voordelen halen uit kleine inspanningen als je de inzet hebt van enkele sleutelfiguren binnen je bedrijf. Daarna kan je de kleine aanpassingen ook elders in je bedrijf toepassen. Belangrijk is dat je je duurzame IT-criteria opneemt in je besluitvormingsproces op alle niveaus. Je kan bijvoorbeeld inzetten op kosteneffectiviteit door toestellen te repareren en gerecyclede toestellen te kopen in plaats van nieuwe. En steek tijd in het opleiden van de juiste mensen en het vinden van duurzame partners. Veranker de veranderingen in je beleid en de interne gedragscodes.

Je moet de kosten of investeringen die je doet niet louter aanzien als een kostenplaats, maar eerder als een opbrengst. De verkoop van verouderde toestellen aan gespecialiseerde verantwoordelijke bedrijven zoals Econocom kan soms een aardig bedrag opleveren. Zo bracht het inleveren van verouderde iPads het Athenée Royal de Nivelles nog 20.000 euro op

Elke nieuwkoop die je vermijdt, vermindert de CO2-uitstoot en dat geldt ook voor elk gebruikt toestel dat je inruilt om het een tweede leven te geven. Door te kiezen voor een tweedehands laptop, smartphone of tablet kun je tot 60 procent besparen tegenover een nieuwkoop. Christian Levie, Deputy Director Lease at Econocom

En je kan zelf ook besparen door in te zetten op de aankoop van een tweedehandstoestel zoals een laptop, smartphone of tablet. Die zijn  vaak tot 60% goedkoper. Door een third party maintenance voor je servers en storage, kan je dan weer 30 tot 70% besparen ten opzichte van de extended warranties van A-merken.

welke concrete resultaten kan je hier mee boeken ?

Op vlak van de IT Fleet kunnen er zeker concrete resultaten geboekt worden op vlak van hardware. Alle metrics zijn hiervoor aanwezig: C02-impact per jaar van het toestel, kWh wereldwijd verbruikt, E-waste gegenereerd. Leden van ISIT-BE kunnen onze tool en specifiek rapport, de WeNR, hiervoor gebruiken.

Elke nieuwkoop die we vermijden, draagt rechtstreeks bij tot de vermindering van CO2. En elk ICT-toestel dat wordt ingeruild en we een tweede leven kunnen geven, levert een actieve bijdrage tot CO2-vermindering door het bedrijf. De grootte ervan hangt af van de ouderdom en het type device. Als we naar Frankrijk kijken, daar zie je nu al in tenders dat 20% van het IT-materiaal tweedehands is. En grote bedrijven zetten steeds vaker in op de functie van sustainable IT managers, waardoor ook het belang van sustainable IT groeit.

One digital company