Crisis na crisis: uitdagingen en prioriteiten voor CFO's in 2023

nieuws
published on 30-11-2022
#cfo

Veel organisaties kijken qua investeringen met meer onzekerheid naar de toekomst. Er zijn minder financiële middelen beschikbaar. Dat komt omdat de kosten oplopen door de stijgende grondstof- en energieprijzen, door de loonindexatie, door de inflatie. Kosten stijgen, de groei vertraagt, de omzet daalt, de marge staat onder zware druk.

marktontwikkelingen en uitdagingen voor CFO's in 2023

Begin 2020 stond de wereld op zijn kop. Een onbekend virus had een enorme impact op de samenleving en het bedrijfsleven.Veel organisaties hebben hun reservepotjes moeten aanspreken, waardoor er nu minder kapitaal beschikbaar is om te investeren in groei en innovatie. In 2022 volgde een nieuwe golf aan uitdagingen mede door een duidelijke stijging inzake geopolitieke risico’s. Bedrijven en consumenten worden geconfronteerd met inflatie. Bovenop de inflatoire context is er de confrontatie met alle directe en indirecte gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Hogere grondstof- en energieprijzen leidden tot het overschrijden van de spilindex, met automatische loonindexering tot gevolg, hetgeen op zijn beurt mede aanleiding geeft tot een competitiviteitscrisis. Volgens het VBO zal de loonkostenhandicap van België ten opzichte van zijn buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland oplopen tot 12,6% in de periode 2022-2023 in de privésector. Ondernemingen kunnen noch de stijgende grondstof- en energieprijzen noch de gestegen loonkosten integraal doorrekenen. Door tekorten aan onderdelen en grondstoffen kunnen ze nog steeds niet tijdig leveren.

CFO's’ prioriteiten en verwachtingen in 2023

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat digitalisering een top prioriteit blijft voor CFO’s (68%) samen met het realiseren van groei binnen bestaande markten (61%) en organische groei (58%). Investeringen en groei vormen focus domeinen waar heel wat uitdagingen tegenover staan. De dalende rendabiliteit door oplopende kosten bemoeilijkt immers de financiering van investeringen.

In het halfjaarlijkse conjonctuurrapport van het Federaal Planbureau (FPB) van september 2022 staat te lezen dat de economische groei zal afzwakken van 2,1% in 2022 naar 0,5% in 2023. De producentenprijzen zijn 40% gestegen, waarvan 15% te wijten was aan hogere energieprijzen. De rendabiliteit van de ondernemingen staat onder enorme druk en dat ondermijnt hun vermogen om investeringen te financieren, schrijft het VBO.

0,5 %

economische groei zal afzwakken van 2,2% in 2022 naar 0,5% in 2023

40 %

producentenprijzen
zijn 40% gestegen
waarvan 15% te wijten was aan hogere energieprijzen

2,5 %

De meerderheid (86%) verwacht dat de inflatie over twee jaar boven de 2,5% uitkomt

CFO’s als “growth partner” en “ESG strategist

De CFO krijgt vaak het devies mee van groeikampioen. Groei staat echter onder druk door loonkosten en energieprijzen die de pan uitswingen. We hadden het reeds over de vele uitdagingen waar CFO's in 2022 mee te kampen hebben, maar er is tegelijkertijd één woord dat voortdurend op de loer ligt: groei. Talrijke studies hebben aangetoond dat de omzetgroei vaak veel groter is dan de EBIT-marge. Niettemin staat winstgevendheid – in plaats van groei – vaak bovenaan de agenda van de CFO als het gaat om de ontwikkeling van het bedrijf.

CFO's richten zich over het algemeen op een van de volgende 2 benaderingen met betrekking tot de commerciële agenda:

  1. of ze richten zich op prijsbeheer (evenals kosten- en werkkapitaalefficiëntie)
  2. of ze omarmen in grote lijnen de waardeketen van het bedrijf en creëren tegelijkertijd de nodige financiële manoeuvreerruimte voor het bedrijf om zijn volledige potentieel te realiseren.

Daarnaast evolueert de rol van CFO ook meer en meer in richting van “ESG Strategist”. ESG-topics staan tegenwoordig hoog op de agenda – zo bleek ook tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Enkele opmerkelijke bevindingen:

Wat betreft het bereiken van “zero carbon emissions”, voorspelde meer dan een kwart (27%) van de CFO's dat hun organisaties hun doel tegen 2030 zouden bereiken. Meer dan een derde (34%) stelde de doelstellingen tegen 2050 te bereiken. 33% gaf aan nog geen plan te hebben.

Hoe kunnen bedrijven en kmo's hun ecologische voetafdruk verkleinen? Econocom heeft deze vraag beantwoord in een interview met Trends : De 6 meest gestelde vragen over duurzame IT (FAQ)

waarom Leasing overwegen in tijd van crisis ?

whitepaper - hoe kunnen CFO's omgaan met de 2023 crisis ?

Financieringsoplossingen kunnen een uitkomst bieden. In dit whitepaper vertellen we graag wat de mogelijkheden zijn. Naast een beschrijving van relevante marktontwikkelingen en daaruit voortvloeiende uitdagingen geven we inzicht in een aantal populaire financieringsoplossingen. Dit laat u toe een weloverwogen keuze te maken zodra er geïnvesteerd moet worden in digitale apparatuur of andere roerende, strategische assets. Oplossingen die nodig zijn om te innoveren en daarmee de concurrentiepositie te behouden,
maar liefst nog te verbeteren.

Wat u zal ontdekken in dit whitepaper :

  • Wat u kunt doen als CFO om de operationele marges te verhogen
  • Blijvende nood aan investeringen in het hybride werken
  • Vier shifts vanuit een aankoopperspectief
  • Wat zijn de verschillende bronnen van financiering 
  • Wat is leasing precies ?
  • Belangrijkste voordelen van leasing
  • Verschillende vormen van leasing
One digital company